Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;

Maliye politikasını katılımcı bir anlayışla geliştirmek, uygulamak ve izlemek.

Vizyonu;

Güçlü ekonomi, sürdürülebilir kalkınma ve istikrarlı büyüme ortamını desteklemek üzere;

  • Mali disiplinden taviz vermeyen,
  • Mali yüklerin seviyesi ve dağılımında adalet içinde optimali gözeten,
  • Kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran,
  • Nitelikli insan kaynağına sahip, bilişim teknolojilerini etkin kullanan,
  • Saydamlık, hesap verebilirlik ve katılımcılık ilkelerini esas alan,

yenilikçi ve öncü bir Bakanlık olmak.

Karabük Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;   

Belirlenmiş maliye politikasını uygulayan ve gelişimine katkı sağlayan; kamu hizmetinin sunumunda katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, etkinlik ve verimlilik ilkelerini temel alan mükellef haklarını gözeten vergide gönüllü uyumu esas alan kaliteli hizmet sunumu bilinci ile kamu gelirlerini toplayan ve kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı önceleyen bir Defterdarlık.

 Vizyonu;

Etkin ve verimli hizmet sunumunda sürekliliği sağlayan, herkesin ve her kesimin güvenini ve takdirini kazanan, sürekli olarak fark ve değer yaratan, hizmet alanları ve insan kaynağını en önemli değeri olarak kabul eden, mükellef haklarını gözeten, gönüllü uyumu sağlayan saygın, şeffaf, hesap verebilir ve örnek alınan bir Defterdarlık olmaktır.