Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

DİSİPLİN-Malbildirimi İşlem Süreçleri

DİSİPLİN-İdari Dava İşlemleri Süreci

DİSİPLİN-3628 sayılı Kanun İşlem Süreçleri

DİSİPLİN-Disiplin İşleri İşlem Süreci

DİSİPLİN-4483 sayılı Kanun Kapsamında Soruşturma İşlemleri Süreci

DİSİPLİN-Görevden Uzaklaştırma ve Göreve İade İşlemleri Süreci

DİSİPLİN-Disiplin Cezalarına İtiraz İşlem Süreci

DİSİPLİN-Kesinleşen Mahkeme Kararı Üzerine Yapılacak İşlem Süreci

KADRO SINAV EĞİTİM- 3308 Sayılı Kanun İşlem Süreci (Beceri Eğitimi)

KADRO SINAV EĞİTİM- Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Sınav İşlemleri

KADRO SINAV EĞİTİM- Mesleki Eğitim Kursu İşlemleri

KADRO SINAV EĞİTİM- Hizmet İçi Eğitim İşlem Süreci

KADRO SINAV EĞİTİM- Web Sitesi Kurulması ve Yönetimi İşlem Süreci

KADRO SINAV EĞİTİM-Bakanlık Tarafından Tahsis-Tenkis Edilen Kadrolar İşlem Süreci

KADRO SINAV EĞİTİM-Aday Memur Eğitim İşlem Süreci

KADRO SINAV EĞİTİM-Defterdarlık Brifing Raporu Hazırlama İşlem Süreci

KADRO SINAV EĞİTİM-Genel Kadro Değişikliği İşlem Süreci

KADRO SINAV EĞİTİM-İl İçi Kadro Tenkis-Tahsis İşlem Süreci

KADRO SINAV EĞİTİM-Sağlık Personeli Bilgileri İşlem Süreci

KADRO SINAV EĞİTİM-Personel Hareketleri İstatistik Formu Bildirim İşlem Süreci

MALİ İŞLER-Açık İhale İşlemleri Süreci

MALİ İŞLER-Avans ve Kredi İşlemleri Süreci

MALİ İŞLER-Beceri Eğitimi Ücret Ödeme İşlem Süreci

MALİ İŞLER-DMO’dan Kredili mal ve malzeme alımı ve Taşınır Mal İşlemleri

MALİ İŞLER-Doğrudan Temin İşlem Süreci

MALİ İŞLER-Giyecek Yardımı İşlem Süreci

MALİ İŞLER-Fatura Ödemeleri İşlem Süreci

MALİ İŞLER-Hurdaya Ayrılan Taşınırın İmhası İşlem Süreci

MALİ İŞLER-Hizmet Araçları Bakım Onarım İşlemleri Süreci

MALİ İŞLER-Keseneklerin SGK’ya Gönderilme İşlem Süreci

MALİ İŞLER-Memur Maaşları İşlem Süreci

MALİ İŞLER-Taşınr Yönetim Hesabının Hazırlanması

MALİ İŞLER-Pazarlık Usulü İhale İşlemleri Süreci

MALİ İŞLER-Yolluk İşlemleri Süreci

PERSONEL ATAMA-Açıktan Atama İşlem Süreci

PERSONEL ATAMA-Adaylığın Kaldırılması İşlem Süreci

PERSONEL ATAMA-Bakanlık Atamalı Personelin Görevden Ayrılış İşlem Süreci

PERSONEL ATAMA-Bakanlık Atamalı Personelin Emeklilik,Çekilme Ve Aylıksız İzin Taleplerine İlişkin İşlem Süreci

PERSONEL ATAMA-Aylıksız İzin İşlemleri Süreci

PERSONEL ATAMA-Bakanlık Atamalı Personelin Göreve Başlayış İşlem Süreci

PERSONEL ATAMA-Dul ve Yetim Aylığı Bağlanmasına İlişkin İşlem Süreci

PERSONEL ATAMA-Bakanlık Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

PERSONEL ATAMA-Hastalık İzni İşlem Süreci

PERSONEL ATAMA-İstek ve Yaş Haddinden Emeklilik İşlemleri Süreci

PERSONEL ATAMA-Hizmet Değerlendirme İşlem Süreci1

PERSONEL ATAMA-Malulen Emeklilik İşlemleri Süreci

PERSONEL ATAMA-Mazeret İzni İşlem Süreci

PERSONEL ATAMA-Naklen Atama İşlem Süreci

PERSONEL ATAMA-Öğrenim Değişikliği İşlem Süreci

PERSONEL ATAMA-Muvafakat Verme İşlem Süreci

PERSONEL ATAMA-Terfi İşlemleri Süreci

PERSONEL ATAMA-Valilik Atamalı Personelin Refakat İzin Belgelerinin Gönderilmesi İşlem Süreci

PERSONEL ATAMA-SGK’ya İşe Başlama ve Ayrılma Aktivasyon İşlemleri Süreci1

PERSONEL ATAMA-Yeniden Atanma İşlem Süreci

PERSONEL ATAMA-Vekalet İşlem Süreci

PERSONEL ATAMA-Yıl Sonu İzin İşlemleri İşlem Süreci

PERSONEL ATAMA-Yıllık İzin İşlem Süreci

SOSYAL İŞLER-Araç Görevlendirmesi İşlem Süreci

SOSYAL İŞLER-Arşiv İşlemlerinin Yürütülmesi Süreci

SOSYAL İŞLER-Bilgi Edinme

SOSYAL İŞLER-CİMER

SOSYAL İŞLER-Genel Evrak

SOSYAL İŞLER-Kayıp ve Çalıntı Kimlik İşlem Süreci

SOSYAL İŞLER-Kimlik İşlemleri

SOSYAL İŞLER-Komisyon Görevlendirme

SOSYAL İŞLER-Pasaport İşlemleri Süreci

SOSYAL İŞLER-Sevk Tehir

SOSYAL İŞLER-Yetkili Sendikanın Belirlenmesi